Aktuálně

VI. KONGRES UNIE EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ V ČESKÉ REPUBLICE (UEF CZ)


Ivo Kaplan / Publikováno 25. 6. 2012 Sdílet
VI. KONGRES UNIE EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ V ČESKÉ REPUBLICE (UEF CZ)
proběhl dne 21. června 2012 a usnesl se na následujícím:

) Pověřil nově zvoleného generálního sekretáře Ivo Kaplána, aby připravil setkání v Senátu PĆR s vybranými kandidáty na prezidenta České republiky. Dále upřesní předsednictvo na svém prvním zasedání v tomto volebním období;

2) Uložil znovu potvrzené pokladní Věře Bobovské, aby obeslala členy a požádala je o zaplacení členského příspěvku v doporučené výši 500 Kč na účet sdružení;

3) Schválil zprávu o hospodaření za období od minulého - V. - kongresu.

Stručný záznam jednání:
(Místo konání kongresu: Dům u pánů z Poděbrad a Kunštátu, Řetězová 3)
Po zahájení kongresu (18.15) zahájil vlastní program Ing. Ivo Kaplán zprávou o akcích a činnosti UEF CZ v uplynulém období a zprávu o hospodaření. Zdůraznil zejména, že se blíží doba podstatné změny ve vnímání Evropy z mnoha důvodů, hlavními je očekávaná změna na prezidentském stolci v České republice a skutečná aktivita lídrů silných zemí Evropské unie ve vazbě na řeckou krizi, naprostou změnu ve vedení Francie a Španělska a především úloha našeho kolegy Maria Montiho v čele italské vlády i posledních vyhlášení ministra financí Wolfganga Schaubleho a kancléřky Angely Merkel.Shoda panovala nad nutností najít vhodné způsoby, jak české veřejnosti vysvětlit možnosti užívání si členství České republiky v Evropské unii. Důsledně proevropský prezident je tomu nezbytným předkladatelem.

VI.kongres Unie evropských federalistů v České republice vzal na vědomí zprávu o činnosti za období 2010 – 2012 a schválil zprávu o hospodaření za stejné období přednesenou Ing. Ivo Kaplánem. Poté se rozhodlo hlasováním o
rozšíření předsednictva ze sedmi na devět členů. Kandidovalo právě 9 členů, z toho na předsedu jen Dr.Libor Rouček, který byl zvolen jednomyslně. Dalšími členy předsednictva se stali kromě znovuzvoleného Ing. Ivo Kaplána do funkce generálního sekretáře Dr. Petr Jantač, Dr. Daniel Kroupa, Jana Šimková-Hniličková, MBA, Mgr, Daniel Machytka, Ing. Ladislav Garassy, Ing. Jan Říčan a Dr. Edvard Outrata. Věra Bobovská byla potvrzena ve funkci pokladníka (Treasurer) i na následující období.

Po zvolení nového předsednictva proběhla plenární diskuse nad sformulováním závěrů kongresu z hlediska věcného. V dalším upřesňování činnosti pro období do voleb do EP 2014 bude v letních měsících pokračovat v jednání předsednictvo, které po krajských a senátních volbách připraví jednání k první příme volbě prezidenta v historii našich zemí. Podle možností se uskuteční na konci léta nebo v průběhu října euroklub u pánů z Kunštátu a Poděbrad k projednání našich preferencí mezi prezidentskými kandidáty a k návrhu postupu na evropské scéně v očekávání podzimní Evropské rady a jejího postupu ve věci konstituování Politické unie k dokončení implementace Hospodářské a měnové unie 30 let po započetí její tvorby dnes již legendárním předsedou Evropské komise Jacquesem Delorsem (dnes stále šéf Notre Europe).

Jednání VI. kongresu UEF CZ bylo ukončeno ve 20.30.
autor: ivo kaplan
Zpět

Další články

VZHŮRU K FEDERÁLNÍ EVROPĚ

Evropa prochází turbulentní dobou plnou nejistoty. Finanční krize nás přivedla k hospodářské stagnaci, nezaměstnanosti a politickému rozdrobení....


Publikováno 22. 6. 2015 | Sdílet
Celý článek

ZÁPIS ZE VII. KONGRESU UNIE EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ V ČR

VII. kongres Unie evropských federalistů v České republice (UEF CZ) byl zahájen v 17.50 a proběhl dne 6.listopadu 2014 v Domě pánů z Kunštátu, Řetězov...


Publikováno 23. 12. 2014 | Sdílet
Celý článek

PROČ JSEM SE STAL ČLENEM EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ?

Nepřestávám se cítit být Čechem. Jsem však také občanem Evropské unie. Jsem zastáncem evropské federace a hájím názor, že Evropská unie má smysl....


Publikováno 13. 11. 2014 | Sdílet
Celý článek
Další články

Partnerské organizace