Aktuálně

VZHŮRU K FEDERÁLNÍ EVROPĚ


Publikováno 22. 6. 2015 Sdílet
VZHŮRU K FEDERÁLNÍ EVROPĚ

Krize také zkomplikovala cestu k funkční hospodářské a měnové unii, způsobila slabost evropských institucí a neschopnost plnění závazků v dalším efektivním postupu v rámci evropské integrace i kvůli nesolidaritě mezi členskými státy. Výsledkem tohoto zmatku je ztráta důvěry obyvatel k proponentům další evropské integrace. Pokud má evropský projekt přežít a zajistit naší prosperitu a relevanci ve světových otázkách, musíme nastoupit cestu k hospodářské a politické jednotě v různosti. Věříme, že jen se silnými demokratickými orgány dosáhneme vytčeného cíle, jak následuje:

Od eurozóny k fiskální a hospodářské unii

Proces vytváření Evropské federální unie začíná u 19 států, které již přijali euro. Eurozóna má mít svou vlastní rozpočtovou schopnost podpořenou vlastními fiskálními zdroji. Vhodný daňový mechanismus a nové formy dluhových instrumentů mají místo i na úrovni eurozóny. Tyto nástroje musejí být připraveny k pomoci státům v potížích, stejně jako sloužit k financování projektů s evropským benefitem a k podpoře makroekonomické stability a růstu.

Evropská demokracie

Hlubší rozpočtová integrace vyžaduje posun k politické unii. Tento krok nevyžaduje změnu současného primárního práva Evropské unie, tedy změnu Smluv. Samozřejmě k urychlení tohoto procesu přispějí malé úpravy ve správném čase. Každá taková změna nechť podpoří Unii jako aktéra na světovém poli. Výkonné pravomoci Evropské rady budiž sdíleny s Evropskou komisí. Rozhodování na základě kvalifikované většiny se musejí stát běžnou normou. Evropská rada má přímo řídit činnost ministerských rad Evropské unie, a tak se v praxi tato soustava stane druhou legislativní komorou EU sestávající ze stálých zástupců po jednom z každého členského státu. Určitá flexibilita nechť zůstane pro samotnou eurozónu.
 
Evropané sjednoceni na světovém poli

Dokud zahraniční, bezpečnostní a obranná politika zůstane na vůli jednotlivých členských států je jednotná akceschopnost na světovém poli pro Evropskou unii nemyslitelná. Evropské iniciativy a akce musejí být rozhodovány na demokratickém základě v rámci unie, spoléhajíc se na posílené schopnosti a vzájemně propojenému konání (interoperabilitě) získané i díky prostředkům na evropské úrovni. Ty členské státy, které chtějí a jsou toho schopny mohou začít na bázi stále strukturované spolupráce. Tato kooperace se založí vznikem jednotného operačního střediska a dostatečné velikosti a struktury jednotek rychlé reakce. Finanční prostředky se zajistí společným vložením části národních obranných rozpočtů do společného koše. Souviset s tím bude i podpora obranného průmyslu v těch členských státech, které se zapojí.

Široká unie se silným jádrem

Členské státy se nemohou stát součástí federální Evropy navzdory své vůli. Zároveň není možné, aby někteří členové si vybírali na jedné straně rozinky spolupráce a na druhé straně znesnadňovaly cestu k jednotě v různosti. Nová kategorie členství s omezenou účastí v orgánech EU nechť je možností pro ty, kteří se nebudou chtít podílet na Evropské federální unii. Pružnost a demokratické procedury jsou potřebné pro jisté změny Smluv v budoucnu, které se pak mohou stát účinnými jejich ratifikací Evropským parlamentem a kvalifikovanou většinou států.
 
autor: Ing. Ivo Kaplán, generální sekretář UEF CZ
Zpět

Další články

ZÁPIS ZE VII. KONGRESU UNIE EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ V ČR

VII. kongres Unie evropských federalistů v České republice (UEF CZ) byl zahájen v 17.50 a proběhl dne 6.listopadu 2014 v Domě pánů z Kunštátu, Řetězov...


Publikováno 23. 12. 2014 | Sdílet
Celý článek

PROČ JSEM SE STAL ČLENEM EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ?

Nepřestávám se cítit být Čechem. Jsem však také občanem Evropské unie. Jsem zastáncem evropské federace a hájím názor, že Evropská unie má smysl....


Publikováno 13. 11. 2014 | Sdílet
Celý článek

UKRAJINA VE HŘE MOCNOSTÍ: HLEDÁNÍ NOVÉHO KLÍČE

Situace Ukrajiny připomíná nové místo konfrontace mezi Západem a Východem. Její role by ale nemusela být tragická. Pokud Evropa najde vlastní klíč, a...


Publikováno 12. 6. 2014 | Sdílet
Celý článek
Další články

Partnerské organizace