Aktuálně

ZÁPIS ZE VII. KONGRESU UNIE EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ V ČR


Publikováno 23. 12. 2014 Sdílet
ZÁPIS ZE VII. KONGRESU UNIE EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ V ČR

VII.kongres Unie evropských federalistů v České republice (UEF CZ) byl zahájen v 17.50 a proběhl dne 6.listopadu 2014 v Domě pánů z Kunštátu, Řetězová 3, Praha 1 a:

A. schválil zprávu o hospodaření za uplynulé období od VI. kongresu, který se konal 21. června 2012;

B. poděkoval dlouholetému předsedovi Dr. Liboru Roučkovi za jeho činnost, který opětoval poděkování a zdůraznil ve své zprávě, že za těch 10 let jeho předsedování se výrazně zvýšila euroskepse, nicméně vyjádřil chuť dále se podílet na vytváření lepšího evropského povědomí v naší zemi i prostřednictvím práce v UEF CZ. Musí o nás být více slyšet i v médiích, máme se obracet i dovnitř země, byť nejsme politickou stranou. Jsme však politickou silou, zdůraznil Libor Rouček. "Koordinujme svou činnost s mladými a pišme na webové stránky" vyzval dále dosavadní předseda ;

C. po předloženém návrhu generálního sekretáře na nového předsedu Tomáše Zdechovského, poslance Evropského parlamentu a jeho osobním představení proběhla jednomyslná volba a Tomáš Zdechovský se stal předsedou UEF CZ na období do dalšího Kongresu, který předpokládáme na jaře 2017 a určil tři stěžejní oblasti našeho zájmu: Imigrace, Energetická bezpečnost a Rozpočtová odpovědnost;

D. po dlouhé diskusi, kdy zaznívaly návrhy jak se prosadit v médiích, na co se zaměřit v rámci promoce jednotné bezpečnostní a obranné politiky, jak získávat spojence ve všech stranách politického středu mezi nacionalisty a komunisty se prosadil a získal největší podporu návrh na snížení počtu členů předsednictva na 5 s tím že každý z místopředsedů by měl mít určité portfolio činností. Poté proběhla volba 4 navržených kandidátů do předsednictva UEF CZ s tím, že do funkce generálního sekretáře byl znovu zvolen Ivo Kaplán, na funkce místopředsedů byla zvolena Jana Šimková, Libor Rouček a Petr Brodský a po iniciativním návrhu generálního sekretáře byla ve funkci pokladníka zvolena Věra Bobovská, které tento kongres uložil rozeslat všem členům žádost o zaplacení členského příspěvku v doporučené výši 500 Kč;

E. usnesl se na tomto:

1.
Válka na Ukrajině ukazuje, že potřebujeme skutečnou obrannou politiku EU. Podporujeme záměr pana J.C. Junckera vytvořit skupinu strukturované spolupráce uvnitř EU a apelujeme na vlády Německa a Francie, aby se ujaly iniciativy.

2.
Konstatujeme, že pravidla regulování rozpočtů členských států sjednaná ve Fiscal Compact byla opuštěna Evropskou komisí. Žádáme vlády členských států eurozóny, aby urychleně dojednaly nová závazná a vymahatelná pravidla pro prevenci předlužení členských států.

3.
Vyzýváme předsedu Evropské rady, aby pokračoval v agendě spojené v minulém volebním období Evropského parlamentu se zprávou nazvanou "Směrem ke skutečné měnové a hospodářské unii".

Generální sekretář přislíbil, že projednané a schválené usnesení zašle federální radě do Bruselu a osobně tam projedná tuto iniciativu české sekce Unie evropských federalistů. Ve 20.10 byl prohlášen VII.kongres UEF CZ za skončený s tím, že priority pro další období a jejich naplňování zejména v oblasti získávání nových členů a pronikání do sociálních médií i inovace webových stránek budou projednány na nejbližším euroklubu, který se uskuteční do Vánoc nebo v první polovině ledna ve Sněmovní 3, budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Místnost pro jednání zajistí nově zvolený předseda včetně nezbytného občerstvení.

autor: Ing. Ivo Kaplán, generální sekretář UEF CZ
Zpět

Další články

VZHŮRU K FEDERÁLNÍ EVROPĚ

Evropa prochází turbulentní dobou plnou nejistoty. Finanční krize nás přivedla k hospodářské stagnaci, nezaměstnanosti a politickému rozdrobení....


Publikováno 22. 6. 2015 | Sdílet
Celý článek

PROČ JSEM SE STAL ČLENEM EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ?

Nepřestávám se cítit být Čechem. Jsem však také občanem Evropské unie. Jsem zastáncem evropské federace a hájím názor, že Evropská unie má smysl....


Publikováno 13. 11. 2014 | Sdílet
Celý článek

UKRAJINA VE HŘE MOCNOSTÍ: HLEDÁNÍ NOVÉHO KLÍČE

Situace Ukrajiny připomíná nové místo konfrontace mezi Západem a Východem. Její role by ale nemusela být tragická. Pokud Evropa najde vlastní klíč, a...


Publikováno 12. 6. 2014 | Sdílet
Celý článek
Další články

Partnerské organizace